• er


2017-09-15

Ekhamraskolan byter lärplattform och går över till Schoolity hösten 2017!

2017-01-30

Från och med årsskiftet har Friskolan i Mariestad AB bara el från vattenkraft då vi tecknat avtal om ”Blå el”.

Detta är ytterligare ett led...